Cursus Power BI Desktop DAX advanced

Power BI DAX advanced

Tijdens deze cursus, Power BI DAX advanced, wordt er nog dieper ingegaan op het gebruik van Power BI Desktop.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan het goed opzetten van een model, keuzes voor kolom berekeningen of metingen.

DAX wordt hier ook naar een hoger niveau gebracht.
Ook worden de extra visualisaties verder uitgewerkt.

Taal:

Kan in Nederlandse en Engelse versie.

Lesduur

Training – 2 dagen

Voorkennis:

Gevorderde Kennis van Excel, basis kennis van Cursus Power BI Desktop en Online Level I

Test:

Indien u de basis (level 1 – 2) niet bij mij gedaan heeft,  wordt geadviseerd om eerst de test Power BI level 1 en 2 te maken.

Voor meer informatie: zie het testonderdeel

Uitslag test

 • Onvoldoende voorkennis
 • Voorkennis is bijna voldoende
  • U ontvangt (na inschrijving) , eerst een soort tussen cursus, zie verder gratis TussenCursus
 • Voorkennis is voldoende voor volgen van deze sessie
  • U kunt meteen starten met Power BI Desktop DAX advanced

Lesmateriaal

Het geleverde lesmateriaal wordt constant up to date gehouden is door docent Frank Govers zelf geschreven.

Het lesmateriaal wordt, naast de docent, altijd uitstekend beoordeeld!!

Indeling Cursus Power BI Desktop DAX advanced

Context

Context is een zeer belangrijk onderdeel voor gebruik van de juiste DAX functies!

Uitleg over diverse typen context

 • Rijcontext
 • Selectiecontext
 • Filtercontext

Deze informatie is te vinden in bijgeleverde PDF (tijdens de cursus)

Inhoud Power BI Desktop DAX advanced

Deze inhoud kan compleet aangepast worden op wensen van de klant.

Hoofdstuk: Herhaling Opzetten van een datamodel en maken van een datumtabel

 • Opzetten van een goed datamodel
 • Het maken van een datumtabel op diverse manieren

Hoofdstuk: Tabellen voor metingen

 • Wanneer maakt men gebruik van een metingstabel?
 • Hoe zet men een metingstabel op?
 • Juiste indeling van basismetingen en verdiepingsmetingen.
 • Wanneer gebruik maken van een meting en wanneer van een kolomberekening?
 • Wanneer een impliciete of expliciete meting?

Hoofdstuk: CALCULATE FUNCTIE: Het zwitserse zakmes van DAX.

 • Uitgebreid gebruik van Calculate in combinatie met andere filters (of antifilters)
 • CALCULATE met OF [OR] combinatie in Filter
 • CALCULATE met ALLSELECTED FUNCTIE
 • CALCULATE met ALLEXCEPT FUNCTIE

Hoofdstuk: Passieve (inactieve) relaties gebruiken

 • Opzetten van meerdere relaties naar 1 tabel
 • Aanmaken van meerdere relaties
 • USERELATIONSHIP FUNCTIE

Hoofdstuk: Begrijpen van uitgebreide relaties, veel op veel, kardinaliteit (Cardinality

 • Relaties 1: Basics
 • Relaties 2: Kruisfilterrichting [Cross Filter Direction ]
 • Relaties 3: Veel op veel relatie oplossen met tussentabel

Hoofdstuk: Gebruik van variabele in DAX

 • Gebruik van stukje variabele in plaats van uitgebreide DAX-functies
 • Opdracht met 1 Variabele
 • Opdracht met 2 Variabelen
 • Extra opdracht met 2 Variabelen

Hoofdstuk: Hulp of Stuur Tabellen

 • Hulptabellen maken: voor percentage verschil in Slicer
 • Hulptabellen maken: voor valuta Calculaties verschil in Slicer

Hoofdstuk: Wat Als Parameters [What If]

 • Wat Als opzetten

Hoofdstuk: Top 10 gebruikte DAX functies-1

 • SUMX FUNCTIE
 • RANKX FUNCTIE
 • FILTER FUNCTIE
 • TOPN FUNCTIE
 • EARLIER FUNCTIE
 • RELATEDTABLE FUNCTIE

Hoofdstuk: Top 10 gebruikte DAX functies-2

 • DATESMTD-QTD-YTD FUNCTIE
 • TOTALMTD-QTD-YTD FUNCTIE
 • SAMEPERIODLASTYEAR FUNCTIE
 • DATEADD FUNCTIE
 • PARALLELPERIOD FUNCTIE

Hoofdstuk: Dynamische titels

 • Maken van dynamische titel
 • Extra Opdracht Uitgebreide Dynamische titel:

Hoofdstuk: Targets (maand) vs Actuals (dag)

 • Maanden Definiëren
 • Groeperen
 • Samenvoegen Targets en Actuals
 • Extra opgave Targets en Actuals

Hoofdstuk: Vernieuwde Items

 • Activeren van beta instellingen voor toekomstig gebruik [preview features:] en gebruik maken van de vernieuwde Items:
  • Vernieuwd: Doordrillen naar andere pagina’s
  • Vernieuwd: Bladwijzers [Bookmarks]
   • Gebruik van knoppen
    • Bouwen van een wisselknop [Toggle button]
   • Wat is spotlight?
  • Vernieuwd: Een vraag stellen aan uw gegevens (Q&A): Lokaal
  • Vernieuwd: Analyse van stijgingen of Dalingen
  • Vernieuwd: Thema’s door middel van JSON: Java Script Object Notation
   • Gebruik van thema’s
   • opzetten van huisstijl
  • Vernieuwd: Knop info [Tooltips], via een grafiek
  • Preview:
   • Importeren van data uit een PDF bestand
   • en er volgen er nog meer ……………………………….

Hoofdstuk: Sjablonen

 • Sjablonen algemeen
 • Sjablonen maken
 • Sjablonen gebruiken
 • Opslaan als Sjablonen

Hoofdstuk: Parameters

 • Maken van dynamische Parameter
 • Gebruik maken van dynamische Parameter
 • Tussenopdracht: Verwijderen van parameter
 • Parameter in Sjabloon gebruiken

Hoofdstuk: Herhalingsopdrachten en aanvullende TOP 10 FUNCTIES

 • Herhaling en uitbreiding van FILTER FUNCTIE
 • Aanvullend CALCULATE met FILTER FUNCTIE COMBINATIE
 • Herhaling RANKX met hulp-stuur tabellen
 • Aanvullend CALCULATE met VALUES FUNCTIE
 • Herhaling hulp- stuur tabellen voor afwijkende valuta calculaties

Hoofdstuk: Cumulatieve Kolommen (doorlopend totaal)

 • Cumulatieve Kolommen via Calculate, Filter en MAX
 • Tellende en cumulatieve Kolommen via RANKX, FILTER en EARLIER

Hoofdstuk: Extra Visualisaties en toevoegingen nieuwe versies

 • Sparklines
 • Table Sorter
 • Gantt diagram
 • Sterren beoordeling

Hoofdstuk: Histogram

 • Histogram: groepeer [BIN] de gegevens Vooraf
 • Histogram: maak gebruik van visualisatie Histogram

Hoofdstuk: Forecastingmodellen (Prognose)

 • ForeCasting door middel van Visualisering
 • Advanced: ForeCasting door middel van Tijdsintelligentie

Hoofdstuk: Dax Advanced: Extra Kolom Functies

 • Datum- en tijdfuncties (DAX) Part 1
 • DAX Informatie –Tekst-Error-AND-OR-STATISTISCHE Functies
 • Informatiefuncties (DAX)
 • Logische functies (DAX)
 • Wiskundige en trigonometrische functies
 • Statistische functies
 • Tekstfuncties (DAX)

Hoofdstuk: Dax Advanced: Extra Tijdintelligentie Metingen

 • CLOSINGBALANCEMONTH-QUARTER-YEAR
 • DATESBETWEEN-DATESINPERIOD

Thuisopdrachten: Extra Hoofdstukken na kennis van uitgebreide DAX Functies

 • Extra Hoofdstuk: Pareto Analyse
 • Extra Hoofdstuk: ForeCasting door middel van complexe DAX functies

Oplossingen

Hier staan de oplossingen van de complexe vraagstellingen

 • Oplossing Calender
 • Oplossing meting MSalesAmount ipv Kolom
 • Oplossing Case
 • Oplossing OR
 • Oplossing Variabele
 • Oplossing 2 Variabelen
 • Oplossing Crossfilter
 • Oplossing Extra opdracht Relaties
 • Oplossing Valuta keuze en opmaak
 • Oplossing Wat Als
 • Oplossing uitgebreide dynamische titel
 • Oplossing Extra kolom Actual vs Target
 • Oplossing Extra Histogram
 • Oplossing Extra prognose
 • Oplossing VerschilDatum
 • Oplossing deliverdate1
 • Oplossing Rankx
 • Oplossing Check

Extra DAX functies in tabel (kolom of meting)

Alle DAX Functies zijn natuurlijk niet na te lopen.

Hier ziet u de meest gebruikte functies.
De meesten van onderstaande functies worden aan de hand van voorbeelden behandeld.

Samen met de docent wordt bepaald welke u als eerste wilt behandelen.
Achteraf kunt u de resterende functies nog nalopen en bij vragen kunt u onze docent altijd hierover benaderen.

Overzicht van DAX functies (klik op de gewenste tab voor inzicht functies)

Power BI Desktop DAX advanced

DAX Advanced

 • RELATED TABLE
 • CROSSJOIN
 • DISTINCT
 • KEEPFILTERS
 • LOOKUPVALUE
 • USERELATIONSHIPS
 • EDATE
 • EOMONTH
 • WEEKNUM
 • DATESADD
 • DATEVALUE
 • ENDOFYEAR
 • FIRSTDATE
 • LASTDATE
 • NEXTDAY
 • NEXTMONTH
 • NEXTQUARTER
 • NEXTYEAR
 • PREVIOUSDAY
 • PREVIOUSMONTH
 • PREVIOUSQUARTER
 • PREVIOUSYEAR
 • STARTOFMONTH
 • STARTOFQUARTER
 • STARTOFYEAR
 • ENDOFMONTH
 • ENDOFQUARTER
 • ENDOFYEAR
 • YEARFRAC
 • IFERROR
 • AND
 • OR
 • SWITCH
 • NOT
 • FALSE
 • SUMX
 • ABS
 • TRUNC
 • COUNT
 • COUNTA
 • COUNTX
 • AVERAGE
 • AVERAGEA
 • AVERAGEX
 • COUNTBLANK
 • COUNTROWS
 • DIVIDE
 • MAX
 • MAXX
 • MAXA
 • MIN
 • MINA
 • MINX
 • BLANK
 • EXCACT
 • FIXED
 • FORMAT
 • CONCATENATE
 • SUBSITUTE
 • TRIM
 • VALUE
 • CLOSINGBALANCEMONTH
 • CLOSINGBALANCEQUARTER
 • CLOSINGBALANCEYEAR
 • DATESBETWEEN
 • DATESINPERIOD
 • DATESMTD
 • DATESQTD
 • TOTALMTD
 • TOTALQTD
 • TOTALYTD
 • OPENINGBALANCEMONTH
 • OPENINGBALANCEQUARTER
 • OPENINGBALANCEYEAR
 • PARALLELPERIOD
 • CALCULATE
 • ALL
 • ALLEXCEPT
 • CALCULATETABLE
 • ALLSELECTED
 • VALUES

Aangezien we natuurlijk niet alle DAX functies kunnen behandelen. Krijgt u wel een totaal overzicht mee als naslag van de meest gebruik DAX functies, met een uitleg voor gebruik.

Heeft u vragen over deze cursus of wilt u een offerte aanvragen?

Maak gebruik van het contact formulier.

PowerBI Desktop gratis

U kunt de PowerBI desktop Nederlandse versie hier gratis downloaden