Power BI Desktop cursus, Power BI Reporting cursus en Power BI DAX advanced cursus
Power BI specialist Frank Govers

Test PowerBI desktop advanced

Alvorens u start met PowerBI desktop advanced, dient u een gratis test te maken om te bepalen of u kunt instromen in deze cursus.

 

Deze test wordt u toegezonden, als u zich inschrijft voor een PowerBI advanced sessie.