Power BI Desktop cursus, Power BI Reporting cursus en Power BI DAX advanced cursus
Power BI specialist Frank Govers

PowerBI (gratis) tussen Cursus

PowerBI (gratis) tussen Cursus

Indien u net te weinig kennis heeft om aan te sluiten bij de power BI Desktop, DAX advanced cursus, kunt u een soort tussen cursus maken. Deze PowerBI (gratis) tussen Cursus is om “gaten” van uw ¬†kennis op te vullen zodat u kunt aansluiten bij een gevorderde DAX cursus.

PowerBI (gratis) tussen Cursus

Deze krijgt u Gratis toegezonden, als u

 • zich heeft ingeschreven voor een Power BI , DAX avanced cursus en
 • de test gemaakt heeft, maar net te weinig voorkennis heeft.

Inhoud tussen Cursus PowerB I (level 2,5)

Herhaling, gegevens uit meerdere bronnen importeren

 • Een Access database koppelen
 • Een Excel compleet bestand koppelen
 • Tekst en CSV bestanden koppelen

Herhaling, structureren van data

 • Verkorte-versnelde vorm van structuren voor het gebruik in data model

Herhaling, relaties

 • Verkorte-versnelde vorm van opzetten relaties voor het gebruik in Data model

Herhaling, datumtabellen

 • Verkorte-versnelde vorm van opzetten Datum Tabel voor het gebruik in Data model
 • Opzet van een datum tabel
 • Gebruik maken van basis Datum functies

Herhaling, berekende Kolommen

 • Verkorte-versnelde vorm van opzetten berekende kolommen voor het gebruik in Data model

Herhaling, DAX level 1 ( Data Analysis Expressions)

 • Verkorte-versnelde vorm van basis DAX¬† voor het gebruik in data model
 • Functie Related
 • Gebruik van impliciete berekeningen
 • Opzet van expliciete berekeningen ( metingen )
 • Average, Sum, Count, Distinct Count, If, Max

Herhaling, Visualiseren met Draaitabellen (Pivottables)

 • Verkorte-versnelde vorm van opzetten matrixtabel voor rapportages en gebruik van DAX.
 • Slicers ( en time slicers) maken en verbinden met diverse draaitabellen en grafieken of andere slicers

Herhaling, DAX level 1-2

 • Herhaling van opzetten van antifilters
 • SUM, In combinatie met CALCULATE en ALL
 • Waarden weergeven als

 

Kosten overzicht

Wij zijn zeer concurrerend. Indien u een al gemaakte offerte aan ons kunt sturen, dan zullen wij deze opdracht in overleg voor 80% van deze offerte kunnen uitvoeren !!
mail voor informatie naar info"at"powerbispecialist.nl
of maak gebruik van het contact formulier
Werkwijze PowerBI specialist

Intake:
Met een persoonlijke mondelinge of schriftelijke intake van de deelnemers worden voorkennis, opleidingsbehoefte en persoonlijke leerdoelen nauwkeurig in kaart gebracht. Eventueel in combinatie met een bedrijfsintake krijgt de opleiding herkenbare leerstof, is gericht op de praktische werkzaamheden en op de beroepsuitoefening.
mail voor informatie naar info"at"powerbispecialist.nl
of maak gebruik van het contact formulier
Wij bieden een unieke gratis service

U kunt na het volgen van de sessie, altijd nog via mail, vragen stellen aan de docent !!
Veel cursisten maken al gebruik van deze dienst !!!
mail voor informatie naar info"at"powerbispecialist.nl
of maak gebruik van het contact formulier