Power BI Desktop cursus, Power BI Reporting cursus en Power BI DAX advanced cursus
Power BI specialist Frank Govers

Test Excel PowerPivot

U kunt eerst een test volgen om de voorkennis te testen om deel te nemen aan cursus Excel PowerPivot.

Deze test wordt u toegezonden, als u zicht inschrijft voor een PowerPivot Cursus